avoinrajapinta.fi

Mistä on kyse?

Avoimen ohjelmistorajapinnan määritelmä syntyi havainnosta, että julkisella sektorilla on käytössä useita erilaisia määritelmiä avoimelle ohjelmistorajapinnalle. Erilaisten määritelmien sisältö vaihtelee huomattavasti. Avoimen ohjelmistorajapinnan täsmällistä määrittelyä tarvitaan esimerkiksi julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa, joissa usein vaaditaan ohjelmistoon avoimia ohjelmistorajapintoja. Ilman riittävän tarkkaa ja puolueetonta määritelmää asiasta lähes mitä tahansa ohjelmistorajapintaa saatetaan kutsua “avoimeksi”, vaikka käytännössä ohjelmistorajapinnan dokumentaation saisi vain maksullisena tai pääsyä ohjelmistorajapintaan rajoitettaisiin erilaisilla sopimuksilla. Tilaajan ja toimittajan välisessä sopimuksessa pitää sopia siitä, että toimittajalla on velvollisuus tehdä sellainen ohjelmistorajapinta, jonka tilaaja voi halutessaan avata. Tämä määritelmä käsittelee ohjelmistorajapinnan avoimuutta, ei sen sisällön avoimuutta. Avoin ohjelmistorajapinta ei siis tarkoita automaattisesti, että avoimen ohjelmistorajapinnan tarjoama sisältö (tieto) olisi avointa.

Mahdollisuuksien mukaan suositus pyritään saamaan mukaan myös JHS-työhön ja julkishallinnon JIT -sopimusehtoihin.

Tätä määritelmää käyttää esimerkiksi Suomen Valtio ja Helsingin kaupunki.

Määritelmän kirjoittajat ja tukijat

Kirjoittamiseen ja kommentointiin ovat osallistuneet lukuisien anonyymien kommentaattoreiden lisäksi:

Antti Poikola, Otso Kivekäs, Joni Kettunen, Teemu Polo, Sami Laine, Jukka Aaltonen, Jarkko Moilanen, Jaakko Korhonen, Mika Honkanen, Otto Kekäläinen ja Martin von Willebrand.

Alkuperäinen määritelmän laadintadokumentti kommentteineen on täällä: http://okf.fi/avoin_rajapinta

Taustatietoa

Määritelmää ylläpitää Open Knowledge Finlandin alla toimiva Open API –työryhmä

Seuraavat organisaatiot ja yhteisöt tukevat määritelmää